Kalendar akcija darivanja krvi

Kalendar akcija darivanja krvi u 2018. god.

 • SIJEČANJ
  19.01.2018. Sinj
  27.01.2018. Trilj
 • VELJAČA
  23.02.2018. Sinj
 • OŽUJAK
  03.03.2018. Hrvace
  10.03.2018. Torcida Sinj
  23.03.2108. Dicmo
  24.03.2018. Otok
 • TRAVANJ
  20.04.2018. Sinj
 • SVIBANJ
  18.05.2018. Sinj
  25.05.2018. Trilj
 • LIPANJ
  02.06.2018. Hrvace
  09.06.2018. Torcida Sinj
  16.06.2018. Grab
 • SRPANJ
  21.07.2018. Dicmo
  27.07.2018. Tijarica
  28.07.2018. Sinj
 • KOLOVOZ
  24.08.2018. Sinj
 • RUJAN
  08.09.2018. Hrvace
  15.09.2018. Torcida Sinj
 • LISTOPAD
  06.10.2018. Otok
  24.10.2018. Sinj
 • STUDENI
  20.11.2018. Dicmo
  22.11.2018. Sinj
 • PROSINAC
  01.12.2018. Hrvace
  08.12.2018. Sinj
  28.12.2018. Grab
  29.12.2018. Tijarica