Kalendar akcija darivanja krvi

Kalendar akcija darivanja krvi u 2020. god.

 • SIJEČANJ
  23.01.2020. Sinj
  25.01.2020. Trilj
 • VELJAČA
  19.02.2020. Sinj
 • OŽUJAK
  06.03.2020. Torcida Sinj
  07.03.2020. Hrvace
  21.03.2020. Otok
  27.03.2020. Dicmo
 • TRAVANJ
  16.04.2020. Sinj
 • SVIBANJ
  21.05.2020. Sinj
  23.05.2020. Trilj
  29.05.2020. Torcida Sinj
 • LIPANJ
  06.06.2020. Hrvace
  20.06.2020. Grab
 • SRPANJ
  18.07.2020. Dicmo
  23.07.2020. Sinj
  24.07.2020. Tijarica
 • KOLOVOZ
  20.08.2020. Sinj
  29.08.2020. Torcida Sinj
 • RUJAN
  05.09.2020. Hrvace
  19.09.2020. Trilj
 • LISTOPAD
  03.10.2020. Otok
  21.10.2020. Sinj
 • STUDENI
  14.11.2020. Dicmo
  19.11.2020. Sinj
  28.11.2020. Torcida Sinj
 • PROSINAC
  05.12.2020. Hrvace
  18.12.2020. Grab
  28.12.2020. Tijarica