Zdravstveni program

Zdravstveni program Gradskog društva Crvenog križa Sinj provodi se prvenstveno da se postigne veća zdravstvena prosvijećenost građana i podigne njigova kvaliteta svakodnevnog života.

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG PROGRAMA

– Obilježavanje tradicionalnih dana i tjedana Hrvatskog Crvenog križa vezanih za zdravlje i to putem promidžbenih aktivnosti koje se provode na gradskim lokacijama ( mjerenje tlaka, razine šećera, kolesterola u krvi, raznim pokaznim vježbama te djeljenjem promidžbenih materijala sa tematikom brige za ljudsko zdravlje.
– Organiziranjem predavanja. Tečajeva, seminara, okruglih stolova za edukatore, mladež, rodilje, gradske kotare, razne klubove i niz druguh institucija na području Grada Splita, te općina Šolta i Podstrana.
– Individulni tretman osoba ovisnih o alkoholu, drogama i kocki.
– Izdavanje prigodnih letaka i brošura po pitanju zdravstvene prosvijećenosti