Zastupnici

Na izbornoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Sinj održanoj dana 16. prosinca 2016. godine donesena je ODLUKA o broju i predstavnicima članova Skupštine, Odbora i Nadzornog odbora, kao i o imanovanju predsjednika i dva zamjenika predsjednika GDCK Sinj.

Skupština
Skupština GDCK Sinj broji 17 članova raspodjeljenih po jedinicama lokalne samouprave, a čine ju sljedeći predstavnici:

 1. Ivan Nasić
 2. Dinko Bošnjak
 3. Ante Stipanović
 4. Jelena Bitunjac
 5. Branko Erceg-Ban
 6. Marko Župa
 7. Miljenka Odrljin
 8. Marko Bilan
 9. Stanko Vojković
 10. Kažimir Tomašević
 11. Augustin Domazet
 12. Ivan Mijić
 13. Filip Ratković
 14. Snježana Tigan
 15. Jozo Vuković
 16. Ante Omrčen
 17. Mario Vujević

Odbor
Odbor GDCK Sinj se sastoji od 7 članova, a čine ga sljedeći predstavnici:

 1. Ivan Nasić
 2. Dinko Bošnjak
 3. Stanko Vojković
 4. Branko Erceg-Ban
 5. Marko Župa
 6. Ante Omrčen
 7. Jozo Vuković

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor GDCK Sinj se sastoji od 3 člana, a čine ga sljedeći predstavnici:

 1. Snježana Tiganj
 2. Ivan Mijić
 3. Filip Ratković

Predsjednik GDCK Sinj:
Ante Omrčen

Podpredsjednici GDCK Sinj:
Dinko Bošnjak
Ivan Nasić

Ravnatelj GDCK Sinj:
Ante Zorica