Služba za spašavanje života i djelovanje u kriznim situacijama

Hrvatski Crveni križ je početkom 1996. godine postao punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (International Life Saving Federation), u koju su učlanjene organizacije iz oko 130 država. Nakon primitka u članstvo, Hrvatski Crveni križ je započeo sa ustrojem Službe spašavanja života na vodi u Hrvatskoj.

Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa ima za cilj, u suradnji s tijelima državne uprave i lokalne samouprave doprinijeti stvaranju visoke razine sigurnosti na kupalištima kroz izobrazbu, prevenciju i koordinaciju, te unaprijediti ekološku zaštitu priobalja i okoliša na području cijele Hrvatske.

Djelokrug i način rada Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti:

 • osposobljavanje spasilaca i instruktora
 • donošenje pravila i standarda za rad spasilačkih postaja
 • koordiniranje i provođenje nadzora nad radom spasilaca i spasilačkih postaja
 • preventivnim djelovanjem za smanjenje nesreća na vodi
 • organiziranje spasilačkih natjecanja
 • djelovanje u izvanrednim situacijama
 • edukacijom o ekološkoj zaštiti priobalja

Tečaj za osposobljavanje spasilaca
Osnovni tečaj za osposobljavanje spasilaca je tečaj osposobljavanja spasilaca na otvorenim vodama, a mogu mu pristupiti kandidati koji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • imati minimalno 18 godina
 • posjedovati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • isplivati 400 metara za manje od 8 min
 • roniti na dah 20 m u daljinu

Osnovni tečaj traje sedam (7) dana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela iz sastavnica: spašavanje, prva pomoć i ekologija. Tečaj se provodi kroz predavanja i praktične vježbe, plivačke treninge, vježbe tehnika spašavanja na bazenu, simulacije praktičnog rada na plaži i kondicijske treninge plivanja.

Uvjerenje o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj postaji na otvorenim vodama izdaje Hrvatski Crveni križ s rokom valjanosti od tri godine. Za produljenje valjanosti uvjerenja spasilac mora pristupiti ispitu za obnovu uvjerenja o osposobljenosti.